„Turystyka aktywna"

Konferencja: Ośrodek Wypoczynkowy BIESZCZADY w Myczkowcach 13 grudnia 2007 r. godz. 11.30 rejestracja uczestników godz. 12.00 objazd terenowy godz. 17.00 obiad godz. 18.00 dyskusja po objeździe terenowym na temat możliwości rozwoju turystyki extreme bez zagrożenia dla środowiska godz. 20.00 kolacja 14 grudnia 2007 r. godz. 9.00 śniadanie godz. 10.00 Prezentacje: Stanisław Orłowski – Prezes Stowarzyszenia Przewodników Karpackich „Karpaty” „Propozycje tras dla samochodów terenowych poza obszarem chronionym” Piotr Brewczyński - Naczelnik Ochrony Ekosystemów Leśnych „Turystyka w lasach zarządzanych przez PGL LP na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie” - Zbigniew Majta – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie „Zasady dopuszczenia jednostek pływających obsługujących ruch turystyczny” godz. 11.30 Przerwa kawowa godz. 12.00 - Opinia przedsiębiorców, mieszkańców oraz turystów dotycząca rozwoju turystyki aktywnej na terenie Bieszczad - dyskusja - wnioski końcowe godz. 15.00 obiad źródlo: Stanisław Orłowski

Copyrights by www.agro-bieszczady.pl
Project by www.effectivestudio.pl