„Turystyka wspólna sprawa”

Program konferencji w dniu 9 XI 2007 r. (piątek) w Hotelu San-Lux w Sanoku Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” w Sanoku oraz Fundacja Bieszczadzka "Partnerstwo dla Środowiska" w Lesku wspólnie z ZETO Sp. z o.o. w Rzeszowie zapraszają na konferencję z cyklu „Turystyka wspólna sprawa” poświęconą „tworzeniu oferty turystycznej miejscowości i obiektu noclegowego” w dniu 9 XI 2007 r. w Hotelu San-Lux w Sanoku w godz. 14.00 – 17.00 Program: 14.00 – 15.00 – Program elektronicznej obsługi hotelu i restauracji – Janusz Błażej, V-ce Prezes ZETO Sp. z o.o. w Rzeszowie, 15.00 – 15.10 – Oferta szkoleniowa dla kadry hoteli i ośrodków wypoczynkowych w regionie – Stanisław Orłowski, Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku. 15.10 – 15.20 – Cele działania Lokalnej Organizacji Turystycznej "Bieszczady" i korzyści dla indywidualnych przedsiębiorców - Leszek Tomaszkiewicz, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Sanoku 15.20-15.30 przerwa 15.30 – 16.30 – Tworzenie oferty turystycznej dla miejscowości i obiektów noclegowych (praca w 4 zespołach tematycznych z udziałem przewodników turystycznych:) - zespół I – tworzenie oferty turystycznej dla miasta Sanoka, Wojciech Wesołkin, przewodnik beskidzki kl. I , kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku - zespół II – tworzenie oferty turystycznej dla miasta Leska, Bogusław Pyzocha, Dyrektor Przedsiębiorstwa Społecznego "Zielony Rower" przy Fundacji Bieszczadzkiej "Patnerstwo dla środowiska" w Lesku. - zespół III – tworzenie oferty turystycznej dla miasta Ustrzyki Dolne - Roman Glapiak, Prezes Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego i V-ce Prezes stowarzyszenia Agroturystycznego GGG Bieszczady w Lesku - zespół IV – tworzenie oferty turystycznej dla Polańczyka i Soliny - Stanisław Orłowski, przewodnik beskidzki kl. I, Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" w Sanoku 16.30 – 16.40 – prezentacja oferty turystycznej Przedsiębiorstwa Społecznego "Zielony Rower" w Lesku - Bogusław Pyzocha, dyrektor Przedsiebiorstwa Społecznego. 16.40 - 17.00 - prezentacja opracowanych ofert wymienionych miejscowości przez kierowników zespołów tematycznych (5 min na zespół) 17.00 – zakończenie konferencji Serdecznie prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji do 7 XI br i zadeklarowanie, kto z Państwa chciałby pracować w zespole nr? (Zespołów może być więcej np. dla Komańczy, Cisnej, Rymanowa itd.jeśli będą chętni.). Zgłoszenia przyjmuje Pan Leszek Tomaszkiewicz tel. 0-13 46 52 876 w Urzędzie Miasta w Sanoku, e-mail: lestomas@op.pl Serdecznie zapraszamy! O r g a n i z a t o r z y

Copyrights by www.agro-bieszczady.pl
Project by www.effectivestudio.pl