"Lasumiła"

„Lasumiła” to imię najgrubszej polskiej jodły, rosnącej w lasach Nadleśnictwa Baligród, w masywie Łopiennika w Bieszczadach. Wybrano je spośród 282 propozycji nadesłanych przez 167 osób z całego kraju.

Propozycje imion nadeszły z całej Polski – były listy z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Szczecina, ale też z maleńkich miejscowości.


Rozmaitość nazw zaskoczyła jurorów, którzy długo debatowali, ważąc argumenty. Wiele było propozycji sportowych, związanych z niedawnymi igrzyskami: „Olimpijka”, „Justyna”, „Kamila”, „Łyżwiarka”, „Bródka” itp., jak również nawiązujących do potęgi drzewa: „Olbrzymka”, „Gruba Berta”, czy też do aspektów kulturowych: „Łemkini”, „Trembita”, „Gozdawa”, „Balówna”. Ostatecznie przyjęto propozycję zupełnie nowatorską i słowotwórczą.

„Lasumiła" ma 519 cm w obwodzie i 35 m wysokości. Rośnie w lasach gospodarczych, a więc podlegających normalnemu użytkowaniu. Ma status pomnika przyrody. 

Copyrights by www.agro-bieszczady.pl
Project by www.effectivestudio.pl