W turystyce...

Przedsiębiorstwo Społeczne Zielony Rower oraz Fundacja Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska zapraszają do udziału w seminarium nt. Ekonomia społeczna w turystyce na przykładzie projektu "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem seminarium jest podsumowanie efektów działań w ramach projektu "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku" współrealizowanego przez Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla Środowiska. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładami kilku polskich przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa takie inwestują wypracowane w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zyski zgodnie z wyznaczonymi sobie celami społecznymi. Priorytetem nie jest dla nich osiąganie maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli. Zgodne z zasadami ekonomii społecznej. Zaproszenia kierujemy także do osób fizycznych, przedsiębiorców, reprezentantów instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na kształt turystyki w naszym regionie. Program seminarium został przygotowany przede wszystkim z myślą o tych, którzy są zainteresowani rozwojem Bieszczadów w oparciu o turystykę przyjazną środowisku naturalnemu. Seminarium odbędzie się 28 lutego 2008 roku (czwartek) w Centrum Kultury Ekumenicznej przy Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym Caritas w Myczkowcach - http://www.myczkowce-caritas.itl.pl - planowane rozpoczęcie o godzinie 10.00. Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres email: biuro@zielonyrower.pl lub faksem: +13 469 62 90. Najpóźniej do poniedziałku (25 lutego 2008 roku). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. miejsce: Myczkowce data wydarzenia: 2008-02-28 organizator: Przedsiębiorstwo Społeczne Zielony Rower, Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska www: http://www.zielonyrower.pl Program • Organizator: Zielony Rower Przedsiębiorstwo Społeczne – działające przy Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska • Termin:28 lutego 2008 roku (czwartek) • Miejsce: Centrum Kultury Ekumenicznej przy Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym Caritas w Myczkowcach - http://www.myczkowce-caritas.itl.pl/ 09.00 - 10.00 Przyjazd i rejestracja uczestników 10.00-10.15 Przywitanie gości i otwarcie seminarium - Przemysław Ołdakowski, dyrektor Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska 10.15-10.45 Prezentacja doświadczeń związanych z rozwojem zrównoważonym regionu oraz turystyki przyjaznej środowisku - Przemysław Ołdakowski 10.45-11.30 Prezentacja założeń i rezultatów projektu „Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – Andrzej Biderman – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Kraków) – koordynator projektu „Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku” 11.30-12.00 Przerwa na kawę i herbatę 12.00-12.30 Prezentacja działalności Przedsiębiorstwa Społecznego ZIELONY ROWER – ekonomia społeczna w praktyce - Bogusław Pyzocha - dyrektor Przedsiębiorstwa Społecznego „Zielony Rower” 12.30-13.00 Zasady i kryteria certyfikacji usług turystycznych „Zielony Rower” na tle innych systemów certyfikacyjnych – podnoszenie jakości usług turystycznych - Grzegorz Sitko, firma „Dzika Przyroda”; współpracownik Przedsiębiorstwa Społecznego Zielony Rower 13.00-13.30 Prezentacja działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „Dolina Ropy” (region gorlicki) – Beata Grębska – Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przędsiębiorczości 13.30-14.30 Obiad 14.30-15.00 Prezentacja działalności Przedsiębiorstwa Społecznego „Horyzonty ITD” (Lanckorona, region wadowicki) – Renata Bukowska – prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Na Bursztynowym Szlaku” 15.00-15.30 Prezentacja działalności Przedsiębiorstwa Społecznego ALLOZAUR (Bałtów, region świętokrzyskiego) – Katarzyna Cukierka 15.30-16.00 Polityka równości płci na przykładzie projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” – Agnieszka Słowik - Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Na Bursztynowym Szlaku” 16.00-16.30 Środki dotacyjnych na realizację przedsięwzięć turystycznych i okołoturystycznych – Krzysztof Staszewski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Rzeszów) 16.30-17.00 Projekcja filmu promującego działania w ramach projektu Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku – autor: Jacek Szarek – Telewizja Rzeszów 17.00-17.30 Dyskusja i zakończenie seminarium 17.30-……... Biesiada Bieszczadzka – prezentacja wybranych atrakcji regionu w praktyce:  poczęstunek regionalny - przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Uherczanki”  pieczony baran – przygotowany przez Gospodarstwo Agroturystyczne „BAZYL” w Bóbrce  koncert muzyki regionalnej – Zespół „BARNABA” z Olszanicy źródło: Przedsiębiorstwo Społeczne Zielony Rower Bogusław Pyzocha Dyrektor Przedsiębiorstwa Społecznego „Zielony Rower”

Copyrights by www.agro-bieszczady.pl
Project by www.effectivestudio.pl